1919.

Április 1.

A Négyek Tanácsa Bp-re küldi Jan Christian Smuts brit tábornokot, hogy tájékozódjék, és szerelje le a ma­gyar–román ellentéteket. április 4.

A volt csendőröket, rendőröket és pénzügyőröket testületileg átveszik a Vörös Őrség­be.

Megalakul az írói direktórium. Elnöke Lukács György.