1919.

Március 30.

Kun Béla külügyi népbiztos táviratban értesíti a román, a jugoszláv és a csehszlovák kormányt, hogy a Tanácsköztársaság elvben elismeri terü­leti igényeiket.

Az FKt közzéteszi március 24-én kelt, XXIII. sz. rendeletét a Vörös Hadsereg felállításáról. — Közzéteszik az FKt XXV. sz. rendeletét a biztosítóintézetek köz­tulajdonba vételéről.