1919.

Március 29.

Az FKt közzéteszi rendeletét az általános balesetbiztosításról és a biztosítási ös­szegek emeléséről; a nevelési és oktatási intézmé­nyek köztulajdonba vételéről.

A Munkaügyi és Népjóléti Népbiztosság elrendeli az egységes élel­mezés bevezetését.

A Szociális Terme­lés Népbiztossága elrendeli az üzemek leltározását, az építőanyagok lefoglalá­sát, a szén- és kokszkészletek bejelentését.

Kaposvárott kb. 1200 fővel megalakul a Vörös Hadsereg első ezrede.

Vittorio Orlando olasz miniszterelnök a békekonferencia elé terjeszti Kun Béla külügyi népbiztos jegyzékét.