1919.

Március 26.

Az FKt közzéteszi IX–XII. sz. rendele­tét a 20 munkásnál többet foglalkoztató ipari, bánya- és közlekedési üzemek, a pénzintézetek és a lakóházak államosításáról; az általános munka-kényszerről és a munkához való jogról.

A Belügyi Népbiztosság közzéteszi 1. sz. rende­letét a csendőrség és a rendőrség megszüntetésé-ről, és a Vörös Őrség felállításáról.