1919.

Március 25.

Az FKt közzéteszi IV. sz. rendeletét a forradalmi törvényszékek felállításáról; V. sz. rendeletét a rémhírterjesztők forradalmi tör­vényszék elé állításáról; VI. sz. rendeletét a feudális címek és rangok eltörléséről.