1919.

január 18.

A köztársasági elnök Berinkey Dénest ne­vezi ki miniszterelnökké. A kormány miniszterei: belügy Nagy Vince; kü­lügy Berinkey Dénes miniszterelnök (január 24-éig); földművelésügy Buza Barna; hadügy Böhm Vilmos; igazság­ügy Berinkey Dénes miniszterelnök (ja­nuár 25-étől Juhász-Nagy Sándor); keres­kedelemügy Garami Ernő; közélelme­zés Baloghy Ernő; munkaügy és nép­jólét Peidl Gyula; pénzügy Szende Pál; ruszka-krajnai ügyek Szabó Oreszt; tár­ca nélkül Kunfi Zsigmond, Vass János és Nagyatádi Szabó István. (A közok­tatásügyi és a vallásügyi tárca betölté­sére január 22-én kerül sor. Ugyancsak Berinkey miniszterelnök veszi át a Mo-on élő nemzetek önrendelke­zésének előkészítését, Jászi Oszkár ko­rábbi ügykörét.)

Párizsban ünnepélyesen megkezdődik a háborút lezáró békekonferencia.