1919.

január 15.

Berlinben ellenforradalmi tisztek meggyil­kolják Karl Liebknechtet és Rosa Luxemburgot, az NKP vezetőit.

Archibald Carry Coolidge professzor, az antanthatalmak bécsi misszióvezetőjével az élen poli­tikai bizottság érkezik Bp-re, a mo-i viszonyok tanulmányo­zására.