1988. május
1988.

május 22.

Befejeződik az MSZMP országos értekezlete. — Kádár Jánost megválasztják a párt elnökévé. 1989. április 12. Utóda a főtitkári tisztségben Grósz Károly. — Megújítják a KB-t és a PB-t. A KB egyharmadát új tagok alkotják. A PB-ből kimarad: Aczél György, Gáspár Sándor, Havasi Ferenc, Kádár János, Lázár György, Maróthy László, Németh Károly, Óvári Miklós. Gáspárt, Havasit, Lázárt, Németh Károlyt és Óvárit a KB-ba se választják be. A PB tagjai: Berecz János, Csehák Judit, Hámori Csaba, Iványi Pál, Lukács János, Németh Miklós, Nyers Rezső, Pozsgay Imre, Szabó István, Tatai Ilona. — A Titkárság mint testület helyett KB-titkárokat választanak: Berecz Jánost, Fejti Györgyöt, Lukács Jánost, Németh Miklóst, Pál Lénárdot és Szűrös Mátyást.