1985.

december 13.

Megkezdődik a HNF háromnapos kongresszusa. — Több felszólaló bírálja a márciusi pártkong-resszus irreális céljait. A mozgalom vezető testületeibe reformközgazdászok és „népi” elkötele-zettségű személyiségek is bekerülnek.