1985.

szeptember 20.

Bukaresten megtartja első találkozóját a Molnár Gusztáv vezette Limes illegális alkotói kör. 1987. február 14. — Bukaresten, Brassóban és Illyefalván több vitát rendeznek a nemzettudat kérdéséről, a népi írók ideológiájáról, a transzilvanizmusról, a magyar kisebbség helyzetéről stb. (A találkozókon részt vesz Balázs Sándor, Bíró Béla, Bíró Gáspár, Cs. Gyímesi Éva, Fábián Ernő, Lőrincz Csaba, Salat Levente, Szilágyi N. Sándor, Vekov Károly.)