1985.

június 28.

Az új Országgyűlés megtartja alakuló ülését. Megválasztják az Ogy és az ET tisztségviselőit. Az Ogy elnöke Sarlós István, az ET elnöke Losonci Pál. — Megalakul az új kormány. 1987. június 25. Az Mt elnöke Lázár György; miniszterelnök-helyettesek: Csehák Judit, Czinege Lajos, Faluvégi Lajos, Marjai József, Maróthy László. Belkereskedelem Juhár Zoltán; belügy Kamara János; egészségügy Medve László; építésügy és városfejlesztés Somogyi László; honvédelem Oláh István; igazságügy Markója Imre; iparügy Kapolyi László; közlekedésügy Urbán Lajos; kül-kereskedelem Veress Péter; külügy Várkonyi Péter; mezőgazdaság- és élelmezésügy Váncsa Jenő; művelődésügy Köpeczi Béla; pénzügy Hetényi István; az OTh elnöke Faluvégi Lajos; a KNEB elnöke Szakali József.