1984.

október 31.

E hónapban az Új Forrás c. tatabányai irodalmi folyóirat közli Nagy Gáspár „Öröknyár: elmúltam kilenc éves” c. versét, amely fölismerhetően 1956-ról, illetőleg Nagy Imréről szól. Az illetékes pártszervek nyomást gyakorolnak az Írószövetségre, hogy a költőt mentse fel titkári funkciójából; Nagy Gáspár végül önként lemond.