1984.

március 15.

A csehszlovák Külügyminisztérium a prágai magyar nagykövetségnek átadott írásos emlé-keztetőjében elutasítja az 1962. évi kishatárforgalmi egyezmény módosítására vonatkozó 1983. áprilisi magyar javaslatot. Az emlékeztető szerint „az érvényes jogi szabályozás kielégíti a csehszlovák felet és nincsenek nyomós okai annak megváltoztatására”.