1983.

május 18.

Az Országos Pedagógiai Intézetben megtárgyalják „A cigánygyermekek nevelésének és oktatásának speciatitásai” c. előterjesztést. — Megállapítják, hogy az 1961-es párthatározat alapján működő cigányosztályok1 nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, a felzárkóztatás helyett inkább a szegregációt szolgálták.