1983.

május 3.

Lubomír Štrougal csehszlovák miniszterelnök Lázár György miniszterelnökhöz intézett levelében felszólítja a magyar felet a dunai vízlépcső építési munkálatainak folytatására és az 1977. évi szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítésére. július 9.