1983.

március 30.

Romániában megjelenik az államtanács rendelete, amely szerint az írógépek birtoklásához bel-ügyminiszteri engedély szükséges. Az engedély meghosszabbításához évente friss írásmintát kell bemutatni.