1982.

november 6.

Nagyváradon, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön megkezdődnek és a követ-kező napokban folytatódnak a nagyváradi Ellenpontok c. szamizdat folyóirattal kapcsolatos házkutatások és letartóztatások.