1982.

szeptember 13.

Rövid látogatást tesz Mo-on Gustáv Husák, a CSKP KB főtitkára, köztársasági elnök. — A látogatásról kiadott közleményben új elemként jelenik meg annak hangsúlyozása, hogy a két ország „érdekelt a testvérmegyék, a járások, üzemek, szövetkezetek, állami és társadalmi szervezetek, valamint a széles néptömegek baráti kapcsolatainak elmélyítésében”.