1982.

április 30.

E hónapban a párizsi Magyar Füzetek sorozatában Szlovákiai jelentés címmel, Borsody István pittsburghi ny. egyetemi tanár előszavával, megjelenik a Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jog-védő Bizottsága A magyar kisebbség állapotáról c. monográfiája. A munkaközösség széleskörű összefogással készült dokumentuma részletesen ismerteti a csehszlovákiai magyarság történelmét, jogállását, települési és demográfiai viszonyait, gazdasági helyzetét, társadalmi rétegződését, iskola- és művelődésügyét, egyházai helyzetét, egyesületi és politikai életét, az anyanyelv használatát korlátozó rendelkezéseket.