1982.

március 30.

Prágában Mo és Csehszlovákia képviselői, magyar kezdeményezésre megállapodást írnak alá a kötelező minimális valutabeváltásról. Ennek értelmében állampolgáraik egyéni turistaként csak akkor utazhatnak a másik országba, ha rendelkeznek a saját országuk pénzváltó helyein vásárolt meghatározott összegű forinttal, illetőleg koronával. — A magyar fél az aláírással egy időben felveti az 1962. évi kishatárforgalmi egyezmény módosítását, a korábbi 15 km-es sáv 20 km-esre bővítését és az évi egy helyett 12 utazás lehetővé tételét.