1981.

október 13.

A moszkvai Pravda szerkesztőségi cikke megállapítja, hogy Lengyelországban a Szolidaritás a politikai hatalom megragadására tör, és „ellenforradalmi tevékenységét a katolikus klérus is támogatja”.