1980.

szeptember 6.

A LEMP KB plénumán lemond tisztségéről Edward Gierek első titkár; utódává Stanisław Kaniát választják. 1981. október 18. — A testület a vezetés legfontosabb feladatának a „párt és a munkásosztály közötti kapcsolat helyreállítását, a párt megerősítését és tekintélyének újjáépítését” tűzi ki célul.