1980.

március 27.

Befejeződik az MSZMP XII. kongresszusa. 1985. március 25. — A határozat a gazdasági válságból kivezető utat a hatékonyság erőteljes növelésében jelöli meg. — A küldöttek 127 tagú KB-t választanak. A PB tagjai: Aczél György, Benke Valéria, Gáspár Sándor, Havasi Ferenc, Kádár János, Korom Mihály, Lázár György, Losonczi Pál, Maróthy László, Méhes Lajos, Németh Károly, Óvári Miklós, Sarlós István. (A PB-ből kimarad Apró Antal, Biszku Béla, Fock Jenő, Huszár István, Nemes Dezső; az új tagok: Havasi Ferenc, Korom Mihály, Méhes Lajos.) A KB titkárai: Gyenes András, Havasi Ferenc, Kádár János, Korom Mihály, Németh Károly, Óvári Miklós. A KB első titkára Kádár János.