1978.

október 19.

Az kormány kiadja 49/1978. MT. sz. rendeletét a Munkásőrségről. A jogszabály az 1957: 13. tvr. felhatalmazása alapján újraszabályozza a fegyveres testület feladatait, szervezetét, a tagok jogait és kötelességeit.