1978.

április 19.

Megkezdődik az MSZMP KB kétnapos ülése. — A testület határozatot hoz a XI. kongresszus óta végzett munkáról és a párt feladatairól. — Az ülésén Németh Károlyt leváltják a KB Gazdaságpolitikai Bizottságának vezetői, Biszku Bélát pedig KB-titkári tisztéből. Havasi Ferencet és Korom Mi­hályt megválasztják a KB titkárává. A testület ajánlásokat fogad el állami (április 22.) és párttisztségek (április 21.) betöltésére.