1978.

február 28.

Csehszlovákiában a hatóságok őrizetbe veszik, majd vád alá helyezik Gombik Róbert szenci káplánt, a Charta 77 első magyar aláíróját. — Ügyét később elnapolják, papi hivatásának gya-korlásától azonban 7 évre eltiltják.