1977.

december 30.

VI. Pál pápa a nagyszombati apostoli kormányzóságot elválasztja az esztergomi érsekségtől, és önálló érsekség rangjára emeli. A szlovákiai egyházmegyéknek az új érsekség alá rendelésével létrehozza az önálló szlovák egyháztartományt; egyúttal az államhatárokhoz igazítja az egyházmegyék határait. A nagyszombati érseki tartományban egyesített egyházmegyék a következők: a nagyszombati főegyházmegye, a nyitrai, a besztercebányai, a szepesi, a rozsnyói és a kassai püspökség.