1977.

július 11.

Bp-en megkezdődik a ma­gyar–csehszlovák gazdasági és mű­szaki-tudományos együttműködé­si vegyesbizottság ülése. A felek a bős–nagy­marosi vízlépcsőrendszer kormány­közi egyezményének előkészítéséről tárgyalnak. szeptember 16. A magyar delegációt Sze­kér Gyula miniszterelnök-helyettes vezeti.