1. 1) Brezsnyev ezzel a pártvezetői, valamint az államfői és (az ezzel járó) hadsereg-főparancsnoki posztot, békeidőben a Szu történetében első ízben, saját kezében összpontosítja. (Sztálin a második világháború idején az ÖK[b]P KB [egyik] titkára, a Népbiztosok Tanácsa és az Állami Honvédelmi Bizottság elnöke és a Vörös Hadsereg legfelsőbb főparancsnoka, 1941 májusa előtt egyszerűen az ÖK[b]P KB titkára volt.)