1972.

április 19.

Összeül az Ogy. április 26. — A képviselők elfogadják az 1972: I. tc.-et az 1949. évi XX. tc. (az alkotmány) módosításáról és a Magyar Népköztársaság Alkotmányának egységes szövegéről. A 2. § (1) kimondja: „A Magyar Népköztársaság szocialista állam”. A 3. § szerint: „A munkásosztály marxista-leninista pártja a társadalom vezető ereje.” 1989. február 20.