1972.

február 25.

Az újonnan kinevezett r. kat. főpapok (Fábián Ár­pád c. püspök, szombathelyi apostoli kormányzó, Lékai László c. püspök, veszprémi apostoli kormányzó, Kádár László veszprémi segédpüspök és Endrey Mihály pé­csi segédpüspök) leteszik az esküt az ET elnöke előtt.