1971.

október 29.

Bp-en megkezdődik az MNOT kétnapos országos konferen­ciája. 1977. március 5. A tanácskozás fő témája a női egyenjogú­ság érvényesülésének hiányosságai. — Az Elnökség 22 tagú. Az MNOT elnökévé Erdei Lászlónét, alelnökké Duschek Lajosnét, Fekete Jánosnét és Makoldi Mihálynét választják.