1971.

október 22.

Gazdasági aktívaértekez­letet tartanak a Parlamentben a be­ruházási feszültségekről, a gazdasá­gosság javításáról, a munkaerő-gazdál­kodásról, a téeszek kiegészí­tő tevékenységéről és haté-konyságáról. Előadó Fock Jenő miniszterelnök.