1971.

október 1.

A Vatikán feloldja azt az 1957-től érvényes korlátozást, amelyben magának tartotta fenn annak engedélyezését, hogy katoli­kus pap ogy-i képviselői, tanácstagi vagy más politikai tiszt­séget vállalhasson. október 13. Ezután a Ma­gyar Katolikus Püspöki Kart illeti ez a jog.