1971.

június 30.

E hónapban a Valóság c. folyóiratban megjelenik Janics Kálmán „A szlovákiai magyar társadalom ötven éve” c. tanulmánya. 1977. február 15. — A szlovák pártvezetés ezt követően Varga Ferenc pozsonyi magyar konzul előtt aggodalmát fejezi ki a pártból és a Csemadok vezetéséből kizárt Janics írásának megjelentetése miatt.