1971.

június 3.

Miklós Imre, az ÁEH elnöke és a történelmi egyházak képviselői (Ijjas József kalocsai érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke, Bartha Tibor püspök, a Mo-i Ref. Egyház Zsinati Tanácsának elnöke, Káldy Zoltán ev. püspök, Seifert Géza főrabbi, a MIOK elnöke) jegyzőkönyvet írnak alá egyes egyházi állások betöltésének módjáról. A megállapodás szerint a kisebb egyházi állások betöltéséhez nem szükséges előzetes állami hozzájárulást kérni, és megszűnik a bejelentés kötelezettsége is.