1971.

február 10.

Az Ogy megkezdi az 1967–1971. évi ciklus utolsó ülésszakát. — Elfogadják az új tanácstörvényt (1971: I. tc.). „A tanácsok a nép hatalmát megvalósító szocialista államnak a demokratikus centralizmus alapján működő népképviseleti, önkormányzati és államigazgatási szervei.” A törvény előirányozza a szakszerűség növelését, a helyi tanácsok önállóságának, hatáskörének és gazdasági lehetőségeinek bővítését, ezzel egyidejűleg erősíti a központi irányítás hatékonyságát.