1970.

november 29.

Befejeződik az MSZMP X. kongresszusa. 1975. március 17. A határozat korrekciókat javasol a gazdasági mechanizmus reformjában, állást foglal a „szocialista demokrácia” fejlesztése és az életszínvonal emelése mellett. A kongresszus elfogadja a párt új programnyilatkozatát. — A szovjet delegációt Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára vezeti. — A küldöttek 106 tagú KB-t választanak. A PB tagjai: Aczél György, Apró Antal, Benke Valéria, Biszku Béla, Fehér Lajos, Fock Jenő, Gáspár Sándor, Kádár János, Kállai Gyula, Komócsin Zoltán, Nemes Dezső, Németh Károly, Nyers Rezső. A KB titkárai: Aczél György, Biszku Béla, Komócsin Zoltán, Nyers Rezső, Óvári Miklós és Pullai Árpád. A KB első titkára Kádár János.