1970.

szeptember 1.

Az új tanévben a magyar tannyelvű alapiskolákat látogató diákok száma Szlovákiában 68 902; szlovák alapiskolába 16 577 magyar gyermek jár, a magyar tankötelesek 19,4%-a. A magyar tannyelvű gimnáziumokba 4353 diák jár; a szlovák gimnáziumokat 752 magyar diák látogatja, a magyar nemzetiségű gimnáziumi tanulók 15%-a.