1969.

november 26.

Bp-en aláírják a magyar–román kulturális egyezményt, amely a két fővárosban román, illetőleg magyar kulturális intézetek felállítását irányozza elő. (Az egyezmény végrehajtására a román fél merev ellenállása miatt nem kerül sor.)1