1969.

július 8.

Bukarestben összeül a Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsának országos plénuma. A küldöttek megvitatják „az RKP KB X. kongresszusának téziseit az 1971–75-ös ötéves tervről és az 1976–80-as időszak nemzetgazdaságfejlesztési irányvonaláról”. A felszólalók (többek közt Demeter János, Franyó Zoltán, Balogh Edgár, Domokos Géza, Sütő András, Bányai László, Dukász Anna, Bodor Pál) „kifejezést adtak a romániai magyar nemzetiségű munkások, szövetkezeti parasztok és értelmiségiek őszinte gondolatainak és érzelmeinek, hangsúlyozva teljes egyetértésüket a párt bel- és külpolitikájával”.