1969.

március 31.

Kádár János és Fock Jenő miniszterelnök levelet intéz a CSKP KB-hoz és a csehszlovák kormányhoz. Kifejezésre juttatják, hogy „a párt és az ország” a szocializmus csehszlovákiai vívmányainak sorsa feletti aggodalommal figyeli a fejleményeket. „…fokozták aggodalmunkat azok a Prágában és Csehszlovákia-szerte március 28–29-én kirobbantott, a Szovjetunió, és valójában más szövetséges szocialista országok ellen is irányuló vad, nacionalista, ellenforradalmi kilengések. Ezeket a jelenségeket és fellépéseket mi a magunk részéről a leghatározottabban elítéljük.”