1969.

március 18.

Bp-en befejeződik a VSZ PTT kétnapos ülése; a résztvevők felhívással fordulnak Európa országaihoz: „Európa biztonságának alapvető feltétele a fennálló határok sérthetetlensége, az NSZK és az NDK elismerése… Nyugat-Berlin különlges státusszal bír, nem tartozik Nyugat-Németországhoz és nem igazgatható onnan.” Románia tartózkodása mellett állásfoglalás születik Csehszlovákia és Kína kérdésében.