1968.

október 30.

Közzéteszik az 1968: 30. tvr.-t a vízügyről szóló 1964: IV. tc. módosításáról és kiegészítéséről. „A vízgazdálkodást és a vízügyi igazgatást a Minisztertanács közvetlen felügyelete alá tartozó országos hatáskörű szerv irányítja.” — A 38/1968. sz. kormányrendelet felállítja az Országos Vízügyi Hivatalt.