1968.

augusztus 21.

A Mo-i Unitárius Egyház zsinati közgyűlést tart at egyház alapítása, valamint a vallás- és lelkiismereti szabadságnak az 1568. évi tordai országgyűlésen történt törvénybe iktatása 400. évfordulóján.