1968.

augusztus 21.

Nicolae Ceauşescu, az RKP KB első titkára a KB tagjai és a Nagy Nemzetgyűlés képviselői, majd a KB székháza elé összegyűlt tömeg előtt élesen elítéli a VSZ csapatainak bevonulását Csehszlovákiába, mint amely „szembeszökő megsértése egy testvéri, szabad és független szocialista állam nemzeti szuverenitásának”.