1968.

augusztus 12.

Kádár János Jaltában találkozik az SZKP legfelső vezetőivel, akik feltárják előtte Csehszlovákia katonai megszállásának részleteit. A szovjet vezetők felkérik Kádárt, hogy még egyszer próbálja meg lebeszélni Alexander Dubčeket a csehszlovák függetlenedési törekvésekről. augusztus 17.