1968.

augusztus 3.

A bolgár, a csehszlovák, a lengyel, a magyar, a keletnémet és a szovjet kommunista párt képviselői Pozsonyban tanácskoznak. augusztus 18. A nyilatkozat elismeri „a szocialista építés (nemzeti) sajátosságait”, ugyanakkor a Brezsnyev-doktrína szellemében hozzáfűzi: ha a szocializmus vívmányai veszélybe kerülnek, a testvéri országoknak kötelességük azokat megvédelmezni. augusztus 9. — A tanácskozás ideje alatt a szovjet vezetők két „behívólevelet” is kapnak a csehszlovák keményvonalasoktól.