1968.

július 13.

Kádár János és Fock Jenő miniszterelnök Révkomáromban a nyilvánosság kizárásával találkozik Alexander Dubček csehszlovák pártvezetővel és Oldřich Černik miniszterelnökkel. augusztus 17. — A magyar vezetők megpróbálják rávenni partnereiket a csehszlovákiai helyzet megvitatása céljából összeülő varsói találkozón (július 14.) való részvételre, amit Dubček korábban Leonyid Brezsnyev szovjet pártvezető felszólítása ellenére elutasított.