1968.

június 25.

A csehszlovák parlament elfogadja az 1948 óta lefolytatott politikai perek áldozatainak rehabilitációjáról szóló törvényt. — Daniel Okáli a Matica Slovenska kassai nagygyűlésén kijelenti, hogy hasznos volna, ha sor kerülne a csehszlovák–magyar lakosságcsere befejezésére.